Onderzoek behoeften buitenschoolse- en peuteropvang in Kwadijk

21-06-2018
Obs Prinses Beatrix krijgt regelmatig de vraag naar de mogelijkheden voor buitenschoolse - en peuteropvang in de school. Samen met Kinderopvang Purmerend gaat de school onderzoeken hoe groot de behoefte hieraan is bij ouders in Kwadijk. Vanwege de uitgebreide wet- en regelgeving die geldt voor de kinderopvang en de daarmee samenhangende financiële haalbaarheid, is het alleen mogelijk een zelfstandige opvang in Kwadijk te starten als we een minimum aantal kinderen behalen; voor zowel de bso als peuteropvang minimaal 8 kinderen.
Peuteropvang
Heeft uw kind behoefte om samen met andere peuters te spelen en samen en de wereld te ontdekken? De peuteropvang biedt een gezellige en veilige omgeving voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Tijdens minimaal twee vaste dagdelen van ongeveer drie uur leren peuter stap voor stap de wereld verkennen door samen te spelen, eten en te dansen en zingen.

Buitenschoolse opvang
Heeft u om welke reden dan ook behoefte aan de opvang van uw kind(eren) voor- en na schooltijd? De BSO is leuk! Voor schooltijd kan uw kind bij ons rustig de dag beginnen. Wij zorgen ervoor dat hij/zij op tijd in de klas zit. En na schooltijd kan uw kind samen met andere kinderen knutselen, buiten spelen, spelletjes doen en relaxen.

Behoefte aan opvang?
Bent u op zoek naar buitenschoolse opvang in Kwadijk? Heeft u een kind dat (binnenkort) 2 jaar is en die graag naar de peuteropvang wil om te leren en te spelen met anderen kinderen? Vul dan deze vragenlijst in.

 

Ouders aan het woord

"De sfeer is kleinschalig: alle kinderen kennen elkaar en gaan ook goed met elkaar om. "

"Mijn kinderen gaan met plezier naar school. De kinderen in de bovenbouw zijn lief voor de kleuters. Op ICT-gebied zijn er mooie ontwikkelingen. Tijdens de gesprekken die ik heb met de leerkracht, laat zij zien dat zij mijn kind goed kent." - ouder obs Middelie