Schooltijden en vakanties

Lestijden
Er is een continu rooster.
  • Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 14.45 uur
  • Woensdag en vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
Er wordt samen met de leerkracht gegeten.

Vakantierooster 2018-2019
 
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari
Mei vakantie 22 april t/m 3 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei
Pinksteren 10 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus
   
Studiedagen, kinderen vrij 25 februari
  19 april
  17 juni


 

Ouders aan het woord

"De organisatie van leuke activiteiten zoals inloopavond/afsluiting van een thema waarbij ouders welkom zijn, waardeer ik zeer."

"Leuk om te zien hoe er thematisch gewerkt wordt. Door de aankleding van de school is dat dan goed zichtbaar. Ik ervaar dat ondanks de kleine hoeveelheid docenten er ontzettend veel georganiseerd wordt." - ouder obs Meester Haye