Schooltijden en vakanties

Lestijden
Er is een continu rooster.
  • Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 14.45 uur
  • Woensdag en vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
Er wordt samen met de leerkracht gegeten.

Vakantierooster 2018-2019
 
Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari
Mei vakantie 22 april t/m 3 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei
Pinksteren 10 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus
   
Studiedagen, kinderen vrij 25 februari
  19 april
  17 juni


 

Ouders aan het woord

"De sfeer is kleinschalig: alle kinderen kennen elkaar en gaan ook goed met elkaar om. "

"Mijn kinderen gaan met plezier naar school. De kinderen in de bovenbouw zijn lief voor de kleuters. Op ICT-gebied zijn er mooie ontwikkelingen. Tijdens de gesprekken die ik heb met de leerkracht, laat zij zien dat zij mijn kind goed kent." - ouder obs Middelie