Schooltijden

Lestijden
Er is een continu rooster.
  • Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 - 14.45 uur
  • Woensdag en vrijdag: 08.30 – 12.30 uur
Er wordt samen met de leerkracht gegeten.

Vakantierooster 2017-2018
 
  1ste dag laatste dag opmerkingen
Herfstvakantie 23 – 10 – 2017 27 – 10 – 2017 1 week
Kerstvakantie 25 – 12 – 2017 05 – 01 – 2018 2 weken
Voorjaarsvakantie 26 – 02 – 2018 02 – 03 – 2018 1 week
Pasen 30 – 03 – 2018 02 – 04 – 2018 2 dagen
Meivakantie 30 – 04 – 2018 13– 05 – 2018 2 weken
Pinksteren 21 – 05 – 2018 21 – 05 – 2018 1 dag
Zomervakantie 23 – 07 – 2018 31 – 08 – 2018 6 weken 

Leerlingen aan het woord

"Goed dat we met z'n allen werken aan het pesten en dat we dat niet meer doen."

"We vinden het fijn dat er een gezamenlijk schoolplein is met veel ruimte en leuke speeltoestellen. Het is vaak rustig in de klas en we werken goed samen." - leerlingen obs Meester Haye