Buitenschoolse opvang

Opvang van uw kind buiten de schooltijden

Om het u als (werkende) ouder gemakkelijk te maken werken we samen met een aantal buitenschoolse opvangorganisaties (bso), zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over hoe u de opvang van uw kind voor en na schooltijd regelt. In samenwerking met De Robbedoes bieden we in Beets op dinsdag en donderdag van 14.30-18.00 uur in de school buitenschoolse opvang en in Warder elke dag van 07.30-08.3- uur en na schooltijd tot 18.30 uur in de naast de school gelegen Oude School. Vanaf 1 september 2018 wordt de bso in Beets en Warder verzorgt door Kinderopvang Purmerend, en verhuist de bso in Warder naar het schoolgebouw. Kinderopvang Purmeren en Het Kwart onderzoeken nu ook samen wat de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang in Kwadijk zijn vanaf 1 september 2018.
In Middelie verzorgt Berend Botje op maandag buitenschoolse opvang: voor schooltijd vanaf 07.00 uur en in de middag tot 18.30 uur. Ook in de schoolvakanties bieden deze partners opvangmogelijkheden aan.

Vanuit de school zijn de kinderen snel op de opvang, waar na een gezamenlijk eetmoment leuke activiteiten worden gedaan of lekker wordt gespeeld, totdat u uw kind weer kunt komen ophalen.

Ouders aan het woord

"Creativiteit staat op deze school hoog in het vaandel."

"Verder heeft de school een duidelijk anti-pest beleid. De school draagt uit dat het belangrijk is voor de kinderen om je betrokken te voelen met alle klassen, zoals voorlezen door oudere leerlingen aan jongeren leerlingen en schoolbrede activiteiten." - ouder obs 't Tilletje