Contact

Het Kwartet
Beets 52, 1475 JD Beets
Telefoon 06 51307309
E-mail info@obshetkwartet.nl

Scholen
Obs Meester Haye | Beets 52 | 1475 JD Beets| 0299-401458
Obs Middelie | Middelie 92 | 1472 GT Middelie | 0299-621777
Obs Prinses Beatrix | Kwadijk 92 |1471 CE Kwadijk | 0299-621760
Obs 't Tilletje Warder |Warder 126 | 1473 PH Warder | 0299-401303

Schoolleiding
Mariska Buizer - directeur Het Kwartet
coördinator - obs Meester Haye
Karin van Lienen - coördinator obs Middelie
Monique Stam - coördinator obs Prinses Beatrix
Margreet Klein - coördinator obs 't Tilletje


Ouders aan het woord

"De sfeer is kleinschalig: alle kinderen kennen elkaar en gaan ook goed met elkaar om. "

"Mijn kinderen gaan met plezier naar school. De kinderen in de bovenbouw zijn lief voor de kleuters. Op ICT-gebied zijn er mooie ontwikkelingen. Tijdens de gesprekken die ik heb met de leerkracht, laat zij zien dat zij mijn kind goed kent." - ouder obs Middelie