Onze visie

Het Kwartet: Groeien doen we samen!

Missie
Op onze vier kleine, bloeiende scholen zorgen we ervoor dat elk kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Door nauwe samenwerking met elkaar bundelen we onze krachten. We zetten onze expertise en talenten bewust in. Samen werken we aan de toekomst.

Visie 
Op Het Kwartet bieden wij eigentijds onderwijs aan. Kinderen hebben vertrouwen in eigen kunnen en weten wat hun talenten zijn. We leiden onze kinderen op tot wereldburgers. Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarbinnen de kinderen de ruimte krijgen om op eigen wijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren.

Dit willen we bereiken door de methode SlimOnderwijs:
 • Het toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden: competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.
 • Kinderen meer zelfsturing en verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leerproces: leerlingen leren hun eigen doelen te stellen.
 • Het zorgen voor een rijke, betekenisvolle leeromgeving.
 • Het bieden van thematisch onderwijs.
 • Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs.
 • Het bieden een uitstekend pedagogisch klimaat.
 • Het gebruik maken van meerdere ruimtes.
Onze kernwaarden zijn:
 • Verbinden: van ouders-kinderen-leerkrachten.
 • Vertrouwen: we leren van en met elkaar.
 • Plezier: leerkrachten en leerlingen hebben plezier in het leren.
 • Veiligheid: in een veilige omgeving kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen.
 • Ontwikkeling: we hebben oog voor elke leerling en weten wat de leerbehoeften en talenten zijn.

Ouders aan het woord

"Ik zou van de daken willen schreeuwen hoe blij ik ben dat mijn dochter bij jullie op school zit."

"Eerst zat mijn dochter op een 'grote' school waar ze slechts een nummer was. Nu ze nog maar anderhalf jaar op de Prinses Beatrix zit, groeit ze enorm. Ik kan soms bijna niet geloven hoe hoog ze scoort!" - moeder obs Prinses Beatrix