Schooltijden en vakanties


                 Schooltijden (continurooster)
                Maandag, dinsdag, donderdag:     8.30 uur tot 14.45 uur
                Woensdag en vrijdag:                    8.30 uur tot 12.30 uur
 

Ouders aan het woord

"De sfeer is kleinschalig: alle kinderen kennen elkaar en gaan ook goed met elkaar om. "

"Mijn kinderen gaan met plezier naar school. De kinderen in de bovenbouw zijn lief voor de kleuters. Op ICT-gebied zijn er mooie ontwikkelingen. Tijdens de gesprekken die ik heb met de leerkracht, laat zij zien dat zij mijn kind goed kent." - ouder obs Middelie