Schooltijden en vakanties


Schooltijden Vakantierooster 2021-2022 kwartetscholen.pdf


Vakantierooster Schooljaar 2022-2023  
Obs Middelie, Obs 't Tilletje, Obs Meester Haye, Obs Prinses Beatrix
 
Herfstvakantie 17 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 05 maart
Pasen 07 april t/m 10 april
Meivakantie 24 april t/m 7 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 24 juli t/m 3 september
   
Studiedagen vrijdag 7 oktober
vrijdag 23 december
maandag 13 februari
maandag 19 juni

Schooltijden (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag:     8.30 uur tot 14.45 uur
Woensdag en vrijdag:                    8.30 uur tot 12.30 uur
 

Leerlingen aan het woord

"De leerkrachten helpen goed met wat ik moet leren en ze geven goed levelwerkadvies."

"En we doen veel leuke dingen zoals crea en muziek. Dat vind ik heel belangrijk" - leerling obs Middelie