Schooltijden en vakanties


Schooltijden Vakantierooster 2021-2022 kwartetscholen.pdf


Vakantierooster Schooljaar 2022-2023  
Obs Middelie, Obs 't Tilletje, Obs Meester Haye, Obs Prinses Beatrix
 
Herfstvakantie 17 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 05 maart
Pasen 07 april t/m 10 april
Meivakantie 24 april t/m 7 mei
Hemelvaart 18 en 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 24 juli t/m 3 september
   
Studiedagen vrijdag 7 oktober
vrijdag 23 december
maandag 13 februari
maandag 19 juni

Schooltijden (continurooster)
Maandag, dinsdag, donderdag:     8.30 uur tot 14.45 uur
Woensdag en vrijdag:                    8.30 uur tot 12.30 uur
 

Ouders aan het woord

"Creativiteit staat op deze school hoog in het vaandel."

"Verder heeft de school een duidelijk anti-pest beleid. De school draagt uit dat het belangrijk is voor de kinderen om je betrokken te voelen met alle klassen, zoals voorlezen door oudere leerlingen aan jongeren leerlingen en schoolbrede activiteiten." - ouder obs 't Tilletje