obs Middelie - Middelie

Openbare basisschool Middelie heeft een sterk sociaal en pedagogisch klimaat. Sfeer en saamhorigheid zijn belangrijke elementen om te werken aan de beste basis voor elk individueel kind. Het is vanzelfsprekend dat alle kinderen van alle leeftijdsgroepen bij ons samen leren, spelen en voor elkaar zorgen. Door de kleine schaal van de school zijn er directe lijnen tussen ouders en leerkrachten. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de ouders bij de school.
We werken thematisch, waarbij maatschappelijke thema's en de ontwikkeling en vragen van leerlingen het startpunt vormen. Zo inspireren wij onze leerlingen om creatief en onderzoekend te leren en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leerproces.

Waarom kiezen voor obs Middelie?

  • De school is gehuisvest in een aantrekkelijk gebouw, dat bestaat uit een grote gemeenschapsruimte, vier ruime lokalen en een ruimte voor naschoolse opvang. De school heeft circa 70 leerlingen verdeeld over vier groepen.
  • Zelfstandig werken is een belangrijk onderdeel van het leerproces. De leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
  • We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 
  • We bieden ieder kind onderwijs dat bij hem/haar past. We hebben oog voor de individuele behoeften en talenten van ieder kind. Of het kind zich nu snel of makkelijk ontwikkeld of juist extra ondersteuning nodig heeft. Samen kijken we wat uw kind nodig heeft.
  • We werken met met Snappet. Ieder kind heeft een laptop en/of ipad met het benodigde lesmateriaal, als interactieve (slimme) aanvulling voor de papieren (werk-)boeken. Met Snappet werken kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan hun het ontwikkelen van hun basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen, Engels, verkeer).  De leerkracht geeft tijdens het werken meteen feedback en stuurt waar nodig bij.
  • Er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziekonderwijs en beeldende vorming.
  • Er is veel ruimte voor ouders om initiatieven te nemen en te helpen, bijvoorbeeld bij leesonderwijs of creatieve vakken. 
  • We bieden diverse activiteiten naast het lesprogramma zoals museum- en theaterbezoek, excursies, schoolvoetbal, Koningsspelen, schoolreisje en schoolkamp.
  • We hebben een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30-14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en beschikken we over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.
  • Berend Botje biedt naschoolse opvang aan in Oosthuizen, 5 dagen per week. De kinderen worden opgehaald door Berend Botje.

Ouders aan het woord

"Ik zou van de daken willen schreeuwen hoe blij ik ben dat mijn dochter bij jullie op school zit."

"Eerst zat mijn dochter op een 'grote' school waar ze slechts een nummer was. Nu ze nog maar anderhalf jaar op de Prinses Beatrix zit, groeit ze enorm. Ik kan soms bijna niet geloven hoe hoog ze scoort!" - moeder obs Prinses Beatrix