Meester Haye - Beets

Op de openbare basisschool Meester Haye in Beets onderzoeken en ontdekken leerlingen samen de wereld om zich heen. In alle groepen werken we thematisch met de methode Alles in 1.  Binnen elk thema komen de kennis en de vaardigheden uit verschillende vakken samen. Door met herkenbare thema's te werken, ontstaat bij leerlingen meer betrokkenheid en motivatie. Ook het gevoel van saamhorigheid wordt vergroot. De kinderen, van de kleuters tot en met groep acht, helpen elkaar waar mogelijk of nodig is. Met trots laten zij door middel van werkstukken en presentaties aan elkaar en de ouders zien wat ze over een thema hebben geleerd.

Meester Haye is een echte kleine dorpsschool en heeft een verbindende functie binnen de dorpsgemeenschap in Beets. We vieren samen feesten en sluiten projecten schooloverstijgend af en nodigen regelmatig alle inwoners uit om op school te komen kijken waar de kinderen mee bezig zijn. 


Waarom kiezen voor obs Meester Haye?

  • Er heerst een warm en veilig klimaat. De leerkrachten werken als een hecht team, met oog voor de individuele behoeften van de kinderen.
  • Het is kleine school met 50 leerlingen verdeeld over drie lokalen. Daardoor zijn de communicatielijnen heel kort. Iedereen kent elkaar en is makkelijk aanspreekbaar.
  • Zelfstandig werken is een belangrijk onderdeel van het leerproces. De leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. De leerkrachten maken gebruik van elkaars deskundigheid.
  • We bieden ieder kind onderwijs dat bij hem/haar past. We hebben oog voor de individuele behoeften en talenten van ieder kind. Of het kind zich nu snel en makkelijk ontwikkeld of juist extra ondersteuning nodig heeft. Samen kijken we wat uw kind nodig heeft.
  • We werken met Snappet. Ieder kind heeft een laptop en/of ipad met het benodigde lesmateriaal, als interactieve (slimme) aanvulling voor de papieren (werk-)boeken. Met Snappet werken kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het ontwikkelen van hun basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen, Engels, verkeer).  De leerkracht geeft tijdens het werken meteen feedback en stuurt waar nodig bij.
  • Er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziekonderwijs en beeldende vorming.
  • Samen met de leerlingen zorgen we voor een opgeruimde school.
  • We doen diverse activiteiten naast het lesprogramma zoals museum- en theaterbezoek, excursies, schoolvoetbal, Koningsspelen, schoolreisje en schoolkamp.
  • De school is landelijk gelegen aan de Beemsterringvaart. De natuur is zo heel vlakbij en we ondernemen graag allerlei buitenactiviteiten zoals vissen en werken in de moestuin. 
  • We hebben een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30-14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Dit bevordert de rust en regelmaat op school en we beschikken zo over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.

Leerlingen aan het woord

"De leerkrachten helpen goed met wat ik moet leren en ze geven goed levelwerkadvies."

"En we doen veel leuke dingen zoals crea en muziek. Dat vind ik heel belangrijk" - leerling obs Middelie