Wij ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden!

Kritisch denken

De vaardigheden om op een andere manier ergens naar te kunnen kijken,vanuit verschillende perspectieven.

Creatief denken
Op je eigen manier een oplossing vinden voor een bestaand probleem.

Probleem oplossen
Het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

Computational thinking
Het creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen

Informatievaardigheden
Het kunnen zoeken, vinden, beoordelen en gebruiken van informatie. Dat begint al bij het nadenken over wat je eigenlijk wilt zoeken.

ICT-basisvaardigheden
Omgang met en het kunnen inzetten van computers en apparaten

Mediawijsheid
Slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media

Communiceren
Doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen, adequaat kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties en communicatiepartners en passende communicatiemiddelen (mondeling, schriftelijk, digitaal) effectief kunnen hanteren.

Samenwerken
Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

Sociale & culturele vaardigheden
Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 

Zelfregulering
Het heft in eigen handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen, in relatie tot de eigen doelen, motieven en capaciteiten.
 

Ouders aan het woord

"Ik zou van de daken willen schreeuwen hoe blij ik ben dat mijn dochter bij jullie op school zit."

"Eerst zat mijn dochter op een 'grote' school waar ze slechts een nummer was. Nu ze nog maar anderhalf jaar op de Prinses Beatrix zit, groeit ze enorm. Ik kan soms bijna niet geloven hoe hoog ze scoort!" - moeder obs Prinses Beatrix