Wij ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden!

Kritisch denken

De vaardigheden om op een andere manier ergens naar te kunnen kijken,vanuit verschillende perspectieven.

Creatief denken
Op je eigen manier een oplossing vinden voor een bestaand probleem.

Probleem oplossen
Het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.

Computational thinking
Het creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen

Informatievaardigheden
Het kunnen zoeken, vinden, beoordelen en gebruiken van informatie. Dat begint al bij het nadenken over wat je eigenlijk wilt zoeken.

ICT-basisvaardigheden
Omgang met en het kunnen inzetten van computers en apparaten

Mediawijsheid
Slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media

Communiceren
Doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen, adequaat kunnen omgaan met verschillende communicatieve situaties en communicatiepartners en passende communicatiemiddelen (mondeling, schriftelijk, digitaal) effectief kunnen hanteren.

Samenwerken
Het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen.

Sociale & culturele vaardigheden
Het effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. 

Zelfregulering
Het heft in eigen handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen, in relatie tot de eigen doelen, motieven en capaciteiten.
 

Ouders aan het woord

"De organisatie van leuke activiteiten zoals inloopavond/afsluiting van een thema waarbij ouders welkom zijn, waardeer ik zeer."

"Leuk om te zien hoe er thematisch gewerkt wordt. Door de aankleding van de school is dat dan goed zichtbaar. Ik ervaar dat ondanks de kleine hoeveelheid docenten er ontzettend veel georganiseerd wordt." - ouder obs Meester Haye