Posters tevredenheids onderzoek

29-11-2021
In september en oktober 2021 zijn op de scholen van Het Kwartet in een kort tijdsbestek  tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over hun school. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de vragenlijstenset Qschool PO van B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben leerlingen uit de middenbouw een foto-opdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct besproken met het team en een groep ouders


 

Leerlingen aan het woord

"Goed dat we met z'n allen werken aan het pesten en dat we dat niet meer doen."

"We vinden het fijn dat er een gezamenlijk schoolplein is met veel ruimte en leuke speeltoestellen. Het is vaak rustig in de klas en we werken goed samen." - leerlingen obs Meester Haye