Vertrouwen

Bij de scholen van Het Kwartet hangt het touwtje nog steeds uit de brievenbus
We besteden veel aandacht aan vertrouwen. We willen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn, want alleen in een vertrouwde omgeving durf je grenzen te verleggen en dingen te doen die je nog niet eerder hebt gedaan. Vertrouwen is het begin van alle groei.

Waar vertrouwen is, is plezier. Dat gaat vanzelf. Plezier maakt het leuk om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Niet alleen als het gaat om basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven, ook als het gaat om elkaar. Weten dat leren leuk is, daar hebben kinderen hun hele leven plezier van.

Ouders aan het woord

"De sfeer is kleinschalig: alle kinderen kennen elkaar en gaan ook goed met elkaar om. "

"Mijn kinderen gaan met plezier naar school. De kinderen in de bovenbouw zijn lief voor de kleuters. Op ICT-gebied zijn er mooie ontwikkelingen. Tijdens de gesprekken die ik heb met de leerkracht, laat zij zien dat zij mijn kind goed kent." - ouder obs Middelie