Peuter- en kinderdagopvang

Makkelijk doorstromen van de peuterspeelzaal en dagopvang naar de basisschool

Op de Meester Hayeschool verzorgt De Robbedoes het peuterspeelzaalwerk en heeft één klaslokaal van de basisschool ingericht voor de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In Warder is de kinderdagopvang van De Robbedoes nu nog gehuisvest in de naastgelegen Oude School, waarvan de buitenspeelruimte grenst aan de speelplaats van de basisschool. In september 2018 gaat Kinderopvang Purmerend de peuter- en kinderopvang in Beets en Warder verzorgen en wordt de dagopvang in Warder gevestigd in het schoolgebouw.

Gemakkelijk overstap naar de basisschool
Door kinderen al vanaf heel jonge leeftijd binnen de muren van de school te huisvesten, zijn wij beter in staat om te zorgen voor een gemakkelijke en fijne overstap naar groep 1. Het is voor ouders plezierig als zij de school al leren kennen voorafgaand aan het moment dat hun kind vier jaar wordt. Ze maken alvast kennis met de gang van zaken op de school. 
Als uw kind doorstroomt naar de basisschool, zorgen de pedagogisch medewerker en leerkrachten ervoor dat er een warme overdracht plaats vindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsaandachtspunten worden overgedragen.

Ouders aan het woord

"De organisatie van leuke activiteiten zoals inloopavond/afsluiting van een thema waarbij ouders welkom zijn, waardeer ik zeer."

"Leuk om te zien hoe er thematisch gewerkt wordt. Door de aankleding van de school is dat dan goed zichtbaar. Ik ervaar dat ondanks de kleine hoeveelheid docenten er ontzettend veel georganiseerd wordt." - ouder obs Meester Haye